P.D.I.

Această galerie conține 28 de fotografii.

Galerie | Lasă un comentariu

PERSONAL ANGAJAT

PERSONAL ANGAJAT

Publicat în PERSONAL | Lasă un comentariu

PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR-TIP DE INSCRIERE IN APLICATIA INFORMATICA

PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTU ANUL ȘCOLAR 2016/2017 IN APLICATIA INFORMATICA

29 FEBRUARIE – 18 MARTIE 2016

– LUNI – orele 8:00 – 16:00

– MIERCURI – orele 8:00 – 16:00

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

PROGRAMARE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ

PROGRAMARE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ PENTRU ELEVII CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.09.2016

Centrul de evaluare: Scoala Gimnaziala „Maresal Alexandru Averescu” Adjud (Nr. 4)

– MARȚI – orele 9:00 – 14:00
– JOI – orele – 10:00 – 14:00

Se poate face programare și la telefon 0740183330.

Perioada de evaluare psihosomatică: 23 februarie – 16 martie 2016

DOCUMENTE NECESARE:
– Cerere tip de le școală
– Adeverintă „APT PENTRU ȘCOALĂ” de la medicul de familie

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Circumscripția școlară, clasele pregătitoare

Şcoala Gimazială ,, ANGELA GHEORGHIU”  ADJUD , VRANCEA

In anul scolar 2016 – 2017, in cadrul Scolii Gimnaziale „Angela Gheorghiu”, Adjud, vor funcţiona 2 clase pregatitoare – 50 de locuri.

ÎNVĂȚĂTORI:

  1. PAVEL MIHAELA – STUDII SUPERIOARE
  2. PRISECARU MARICICA – STUDII SUPERIOARE

ARONDĂRI
                     ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANGELA GHEORGHIU” ADJUD-VRANCEA
2016/2017
1. Str. Alexandru Vlahuta
2. Str.Aurel Vlaicu, Buncarului
3. Str.Ciprian Porumbescu,
4. Str.Constructorilor, Dorintei
5. Str.Ecaterina Teodoroiu
6. Str.Emil Botta
7. Str.Emil Racovita
8. Str.George Bacovia
9. Str.George Enescu
10. Str.Ion Slavici
11. Str.Ion Creanga
12. Str.I.L.Caragiale
13. Str.Izvoarelor
14. Str.Morii,Movilei
15. Str.Nicolae Balcescu
16. Str.Nicolae Iorga
17. Str.Nicolae Labis
18. Str.Orizontului
19. Str.Pasajului, Pacii
20. Str.Nicolae Grigorescu
21. Str.Rampei
22. Str.Simion Barnutiu
23. Str.Stefan cel Mare
24. Str.Traian Vuia
25. Str.Vanatori
26. Str.1 Decembrie 1918
27. Str.Cezar Boliac
28. Str.Copacesti
29. Str.Mihail Kogalniceanu
30. Str. Revolutiei
31. Str. Trotus
32. Str. Onesti

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

„ZIUA PORȚILOR DESCHISE”

Părinţii şi copiii, care vor fi înscrişi în clasa pregătitoare anul şcolar 2016-2017, sunt invitaţi la Şcoala Gimnazială „Angela Gheorghiu” Adjud, în data de 03.03.2016, unde se va desfăşura „Ziua porţilor deschise”.

Publicat în inscriere, Uncategorized | Lasă un comentariu

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2016-2017

ANEXA nr. 1 la ordinul MENCS nr. 3158/15.02.2016 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul școlar 2016-2017

DATA EVENIMENTUL
LIMITĂ/PERIOADA

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

22 februarie 2016 Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există,

și pe site-ul inspectoratului școlar.

Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

22 februarie 2016 Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

Afișarea unităților/instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în

învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017 prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

22 februarie 2016 Anunțarea, prin afișare la sediul unității de
învățământ, a criteriilor specifice de departajare
elaborate de unitățile de învățământ, în urma
consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali
– sindicate, consiliu reprezentativ al părinților –
avizate, din punctul de vedere al legalității, de către
consilierul juridic și aprobate în consiliul de
administrație al unității de învățământ.
Anunțarea, prin afișare la sediul unității de
învățământ, a listei documentelor care să
dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de
departajare.

24 februarie – 3     Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care
martie 2016 se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare,
a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții,
copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile
dedicate activităților claselor pregătitoare și pot
purta discuții cu personalul unității de învățământ
implicat în această activitate.

22 februarie – 4 Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a
martie 2016 întâlnirilor pentru informarea și consilierea
părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși,
în anul școlar 2016 – 2017, în învățământul primar.

23 februarie – 16 Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare
martie 2016 psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de
înscrierea copiilor în învățământul primar pentru
anul școlar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2 la
ordin, prevede această evaluare.

23 februarie – 17 Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării
martie 2016 psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a
solicitat evaluarea.

17 martie 2016 Transmiterea de către centrele județene de resurse și
asistență educațională/Centrul Municipiului
București de Resurse și Asistență Educațională a
procesului-verbal în care este înscris rezultatul
evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din

județ/municipiul București, către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București).

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare

22 februarie 2016 Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.

29 februarie – 18 Completarea de către părinți, online sau la unitatea
martie 2016 de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a
cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de
înscriere la unitatea de învățământ la care solicită
înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-
18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta).
Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de
către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala
specială.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

21 martie 2016 Procesarea, de către comisia națională de înscriere a
copiilor în învățământul primar (Comisia națională),
a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației
informatice și repartizarea la școala de
circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat
acest lucru în cererea-tip de înscriere.

22 – 24 martie 2016 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această

fază.
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip
de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

25 martie 2016 Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip
de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și
repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai
căror părinți au solicitat înscrierea la o altăunitate de
învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au
fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în
această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de
circumscripție.

25– 26 martie 2016 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul
inspectoratului școlar și al unităților de învățământ
a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri
rămase libere și a listei copiilor neînscriși după
prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

29 martie 2016 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ
și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de
repartizare a copiilor pe locurile disponibile,
elaborată de inspectoratul școlar.
Informarea Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice de către comisia județeană/a
municipiului București, cu privire la procedura
specifică de repartizare a copiilor pe locurile
disponibile, în etapa a doua.

30 martie – 08 aprilie Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul
2016 unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre
cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de
către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în
nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau
care nu au participat la prima etapă.
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de
învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile
privind înscrierea copiilor.

11 -15 aprilie 2016 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a
cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând
procedura specifică elaborată de inspectoratul
școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice

de departajare, în limita locurilor disponibile.

Completarea, în aplicația informatică, a datelor din
cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în
această etapă.
15 aprilie 2016 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor
finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

19 – 22 aprilie 2016 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul
școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost
încă înscriși la vreo unitate de învățământ.
Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei
alte situații referitoare la înscrierea în învățământul
primar, având în vedere, cu prioritate, interesul
educațional al copilului.

Publicat în inscriere | Lasă un comentariu